พัฒนาชุมชนกรุงเก่าจัดสินค้า Road Show OTOP สู่ภูมิภาค

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า Road Show OTOP สู่ภูมิภาค ภายใต้ชื่องาน "อัตลักษณ์อโยธยา ภูมิปัญญาถิ่นไทย ก้าวไกลยั่งยืน" ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

วันที่ 23 สิงหาคม 2561

พัฒนาชุมชนกรุงเก่าจัดสินค้า Road Show OTOP สู่ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า Road Show OTOP สู่ภูมิภาค ภายใต้ชื่องาน "อัตลักษณ์อโยธยา ภูมิปัญญาถิ่นไทย ก้าวไกลยั่งยืน" ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงสี พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "อัตลักษณ์อโยธยา ภูมิปัญญาถิ่นไทย ก้าวไกลยังยืน" ภายใต้ โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 โดยมีนายจารึก ดาดี ผู้จัดการแผนกบริหารพื้นที่ ฝ่ายบริหารงานเช่า ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ร่วมในพิธี บริเวณชั้น 1 หน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

นายถวิล ยี่สุ้นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า Road Show OTOP สู่ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการพัฒนายกระดับการประกวดที่นำไปสู่การก่อให้เกิดประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มขุองสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี) เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างนวัตกรรมผสมผสาน พัฒนารูปแบบสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน "สินค้าเชิงสร้างสรรค์" เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ กระจายสู่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง การจัดงาน นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

สำหรับการจัดบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการพัฒนาจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดสระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และผลิตภัณฑ์จากจังหวัดต่างๆ ทั้ง 4 ภาค กว่า 120 รายการ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ การจับสลากรางวัลชิงโชคแก่ผู้เข้าร่วมงาน และการแสดงของศิลปินบนเวทีทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2561 บริเวณชั้น 1 หน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 

ข่าวประกาศนิวส์ล่าสุด

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 :พัฒนาชุมชนกรุงเก่าจัดสินค้า Road Show OTOP สู่ภูมิภาค


วันที่ 30 มิถุนายน 2561 :เทศบาลปราสาททองจับมือแคนนอนกำจัดผักตบชวา


วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 :50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตรอยุธยา ลดต้นทุนการผลิต


วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 :พ่อเมืองกรุงเก่าปักหุ่นไล่กาถือกฤษ์วันพืชมงคลหว่านข้าวนาสามเรือน


วันที่ 18 มกราคม 2561 :คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ประจำปี 2561


วันที่ 5 ตุลาคม 2560 :ชาวนาอยุธยา ทึ่งนวัตกรรมสารอินทรีย์ทุนต่ำกำไรสูง


วันที่ 23 กันยายน 2560 :กรมชลผลักดันน้ำเข้าทุ่งเจ้าเจ็ด


วันที่ 15 กันยายน 2560 :กรุงเก่าเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านแพรก ชูท่องเที่ยวเชิงเกษตร


วันที่ 2 กันยายน 2560 :ธอส.สนับสนุนชุมชนสามเรือนพัฒนาสายน้ำคลองโพยั่งยืน


วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 :ผู้ว่ากรุงเก่าบวงสรวงบูรพกษัตริย์พัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา


วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 :ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จังหวัดจันทบุรี