วัดท่าการ้องร่วมกับสำนักงานพุทธกรุงเก่านำหลักธรรมสร้างเยาวชนและครอบครัวเข้มแข็ง

สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเขียนเข้าอบรม จำนวน 214 คน ตั้งแต่วันที่ 23-25 ก.ค.2561 ณ วัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

วัดท่าการ้องร่วมกับสำนักงานพุทธกรุงเก่านำหลักธรรมสร้างเยาวชนและครอบครัวเข้มแข็งโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดท่าการ้อง ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน(เจ้าคุณเบิ้ม) รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาส เป็นประธาน เปิดการอบรมตามโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ  โดยมี นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะครู ให้การต้อนรับ โดยมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเขียนเข้าอบรม จำนวน 214 คน ตั้งแต่วันที่ 23-25 ก.ค.2561

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ฯกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้สถาบันศาสนามีบทบาทในการนำร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของศาสนาต่างๆรวมทั้งการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตมากขึ้น

 ดังนั้นจึงขับเคลื่อนการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่สังคมมาบูรณาการเชิงปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์มาเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยรูปแบบและวิธีการจัดตามหลักสูตรฝึกอบรมเชิงพัฒนาให้ประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มเด้ก เยาวชน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ประชาชนทั่วไป และกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสนับสนุนส่งเสริมให้พระสงฆ์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจิตใจตามหลักพุทธธรรม เป็นภารกิจสำคัญขับเคลื่อนเร่งด่วน

 สำนักงานพระพุทธศาสนาอยุธยาร่วมกับวัดท่าการ้อง โรงเรียนเทศบาลวัดเขียนจัดโครงการดังกล่าวเพื่อ ให้พระพุทธศาสนิกชน ศึกษาปฏิบัติธรรมจนได้รับคุณค่าของพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักพระพุทธธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน  พัฒนาจิตใจให้เกิดพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมศิลธรรมค้ำจุนสังคม  เสริมสร้างให้เยาวชนมีคุณธรรมพื้นฐานและขยายผลต่อไป และสร้างกิจกรรมให้สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกันสร้างความผูกพันความอบอุ่น ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

  

 

ข่าวประกาศนิวส์ล่าสุด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 :วัดท่าการ้องเวียนเทียนรอบพระเจดีย์จำลองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ


วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 :พุทธศาสนิกชนแห่เวียนเทียนวัดใหญ่ชัยมงคล


วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 :ชาวอยุธยาร่วมทำดีด้วยหัวใจปลูกต้นรวงผึ้ง ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 :วัดท่าการ้องร่วมกับสำนักงานพุทธกรุงเก่านำหลักธรรมสร้างเยาวชนและครอบครัวเข้มแข็ง


วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 :ชาวอยุธยาพร้อมใจเททองหล่อพระสมัยกรุงศรีอยุธยา อายุ 666 ปี


วันที่ 21 มิถุนายน 2561 :หลวงพ่อเฉลิมปลุกเสกเหรียญย้อนยุค หลวงพ่อกลั่น รุ่น นะเศรษฐี


วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 :คนแห่เวียนเทียนแน่นวัดท่าการ้อง


วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 :ประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์ชัยมงคล


วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 :ดารากวนข้าวทิพย์วัดป้อมรามัญ


วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 :ยกฉัตร 7 ชั้นเหนือพระประธานวัดพรานนก(สมเด็จพระเจ้าตากสิน)


วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 :ศาลฎีกายกฟ้องวัดพนัญเชิงไม่มีอำนาจรื้อฮวงซุ้ยในสุสาน


วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 :สมเด็จพระสังฆราชเสด็จฯวางศิลาฤกษ์หอนาฬิกา หอระฆัง และหอกลอง ณ วัดโพธิ์ทอง