เทศบาลปราสาททองจับมือแคนนอนกำจัดผักตบชวา

ภาคเอกชน ขานรับนโยบาย น่าบ้าน น่ามอง ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกันกำจัดผักตบชวา คืนความใสสะอาดให้ลำคลอง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

เทศบาลปราสาททองจับมือแคนนอนกำจัดผักตบชวาภาคเอกชน ขานรับนโยบาย น่าบ้าน น่ามอง ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกันกำจัดผักตบชวา คืนความใสสะอาดให้ลำคลอง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม วันที่ 30 มิถุนายน 2561  ที่ บริเวณประตูระบายน้ำบ้านเลน ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอินเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “แคนนอน สร้างคลองสวย น้ำใส ให้ชุมชน ปีที่ 3” โดยมี นางประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการทั่วไป บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด นายวันชัย จุฑานพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลปราสาททองได้ร่วมกันเปิดกิจกรรม ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมกันลอกคลองและกำจัดผักตบชวา เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และปรับทัศนียภาพของคลองต่างๆในจังหวัดฯ ให้ดีขึ้น

นางประยงค์ ไกรทอง กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมดีๆ ที่ทางบริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการทำความดีให้กับสังคม โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันลอกคลองและกำจัดผักตบชวาภายในคลองบ้านเลน ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมต่อไปยังเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไฮ-เทค ความยาวทั้งสิ้นกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของเขตพื้นที่อุตสาหกรรมในช่วงน้ำหลาก พร้อมทั้ง ให้แม่น้ำลำคลองต่างๆ ในจังหวัดฯ มีความใสสะอาด ซึ่งสอดรับกับโครงการ “อยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง” ที่ทางจังหวัดฯ ต้องการให้ทุกภาคส่วนช่วยทำให้บ้านเมืองมีความสะอาด และน่าอยู่

ทั้งนี้ สำหรับผักตบชวาที่นำขึ้นมานั้น จะนำไปแปรรูปผลิตเป็นแก๊สหุงต้ม นอกจากนี้ยังสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพให้กับคนในชุมชนได้ ซึ่งทางเทศบาลตำบลปราสาททองมีเครื่องย่อยวัชพืชที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดฯ ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ข่าวประกาศนิวส์ล่าสุด

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 :พัฒนาชุมชนกรุงเก่าจัดสินค้า Road Show OTOP สู่ภูมิภาค


วันที่ 30 มิถุนายน 2561 :เทศบาลปราสาททองจับมือแคนนอนกำจัดผักตบชวา


วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 :50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตรอยุธยา ลดต้นทุนการผลิต


วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 :พ่อเมืองกรุงเก่าปักหุ่นไล่กาถือกฤษ์วันพืชมงคลหว่านข้าวนาสามเรือน


วันที่ 18 มกราคม 2561 :คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ประจำปี 2561


วันที่ 5 ตุลาคม 2560 :ชาวนาอยุธยา ทึ่งนวัตกรรมสารอินทรีย์ทุนต่ำกำไรสูง


วันที่ 23 กันยายน 2560 :กรมชลผลักดันน้ำเข้าทุ่งเจ้าเจ็ด


วันที่ 15 กันยายน 2560 :กรุงเก่าเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านแพรก ชูท่องเที่ยวเชิงเกษตร


วันที่ 2 กันยายน 2560 :ธอส.สนับสนุนชุมชนสามเรือนพัฒนาสายน้ำคลองโพยั่งยืน


วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 :ผู้ว่ากรุงเก่าบวงสรวงบูรพกษัตริย์พัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา


วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 :ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จังหวัดจันทบุรี