"ฝ้ายทอใจ" ครั้งที่ 11 สร้างการเข้าถึง เข้าใจ ใช้เป็น ภายใต้แนวคิด “ผ้าขาวม้าสารพัดคิด”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เปิดงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “ผ้าขาวม้าสารพัดคิด” ซึ่งเป็นงานรวบรวมผลิตภัณฑ์จากฝ้ายทอมือจากทุกภาคของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณค่าเอกลักษณ์ของผ้าฝ้ายไทย โดยมุ่งให้เกิดการเข้าถึง เข้าใจ และใช้เป็นในกลุ่มผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ เริ่มแล้ววันนี้ – 1 กรกฎาคม ณ SACICT CRAFT CENTER ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

"ฝ้ายทอใจ" ครั้งที่ 11 สร้างการเข้าถึง เข้าใจ ใช้เป็น ภายใต้แนวคิด “ผ้าขาวม้าสารพัดคิด”ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เปิดงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “ผ้าขาวม้าสารพัดคิด” ซึ่งเป็นงานรวบรวมผลิตภัณฑ์จากฝ้ายทอมือจากทุกภาคของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณค่าเอกลักษณ์ของผ้าฝ้ายไทย โดยมุ่งให้เกิดการเข้าถึง เข้าใจ และใช้เป็นในกลุ่มผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ เริ่มแล้ววันนี้ – 1 กรกฎาคม ณ SACICT CRAFT CENTER ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า งาน “ฝ้ายทอใจ” เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานผ้าฝ้ายศิลปาชีพให้เป็นที่ยอมรับ และผลักดันให้เข้าไปอยู่ในกระแสความนิยมในทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อสามารถสร้างยอดขายได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นผ้าฝ้ายศิลปาชีพนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชประสงค์ให้พสกนิกรของพระองค์ท่านมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยพระองค์ทรงมีพระราชดำริ สร้างอาชีพที่ชาวบ้านมีความถนัด และมีวัตถุดิบที่หาได้ง่าย ในท้องถิ่นได้ และใช้แรงงานให้เกิดประโยชน์ผ้าฝ้ายศิลปาชีพ จึงเป็นงานหัตถกรรมที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในการรับซื้อเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพสกนิกรของพระองค์ และเป็นอาชีพแก่ พสกนิกรสืบทอดจากรุ่นหลังมาสู่ปัจจุบัน

งานฝ้ายทอใจเป็นงานที่ SACICT จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ผ้าขาวม้าสารพัดคิด” เป็นงานที่รวมความสร้างสรรค์ของงานฝ้ายจากทั่วไทย อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าแฟชั่น ของใช้ของตกแต่งบ้าน ผ้าฝ้ายผืน และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้ายมากมาย โดยผ่านการรังสรรค์จากช่างฝีมือหัตถศิลป์ระดับครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม สมาชิก SACICT และหน่วยงานพันธมิตรของ SACICT จากทั่วประเทศไทย รวมกว่า 150 ร้าน กำหนดจัดขึ้นนะหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 – 19.00 น. ณ SACICT CRAFT CENTER ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แนวคิดในปีนี้จะมุ่งนำเสนอคุณค่าแพทเทิร์น (Pattern) อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แฝงด้วยเสน่ห์ ชวนหลงใหล สะท้อนของ “ผ้าขาวม้า” ผ้าที่มีให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนความเชื่อ และความชื่นชอบที่แตกต่าง แพทเทิร์นของผ้าขาวม้าแต่ละลวดลายจึงมีความน่าสนใจในตัวเองแบบที่ไม่ซ้ำกัน และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาอย่างยาวนาน ผ้าขาวม้าซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ไทยที่สำคัญ SACICT เล็งเห็นว่า “คนเมืองในวัยปัจจุบัน ไม่เคยใช้ผ้าขาวม้า แต่รู้จักจากสื่อต่างๆ เท่านั้น  SACICT ในฐานะหนึ่งในองค์กรที่สนับสนุนนโยบายของประเทศ ในบทบาทการเป็น Enhancing Navigator จึงให้ความสำคัญในการรณรงค์ให้คนไทยสามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้ผ้าขาวม้าเป็นในบริบทที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่จะสร้างกระแส ความสนใจ กระตุ้นการใช้ผ้าขาวม้าในโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะการเป็น “ของที่ระลึกแห่งชาติ” เพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนขประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวและต่างชาติ รวมถึงกระตุ้นคนไทยรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจและ ใช้ผ้าขาวม้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตปัจจุบัน (Today Life’s Crafts)

การจัดงานครั้งนี้ SACICT พร้อมหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันสร้างสรรค์ และต่อยอดผ้าขาวม้าให้ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับผ้าขาวม้าไทยที่เข้ากับชีวิตคนรุ่นใหม่ รวมถึงร่วมรณรงค์ เพื่อสร้างกระแส กระตุ้นการบริโภคอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับชุมชน/กลุ่มผู้ผลิต และสมาชิก SACICT และพันธมิตรในการพัฒนาเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ผ้าขาวม้าไทยให้ดูทันสมัย และเข้ากับชีวิตปัจจุบัน ได้อย่างลงตัว

 

ข่าวประกาศนิวส์ล่าสุด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 :ชาวกรุงเก่าตะลึง!!เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ร่วมงานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ คลองเกาะเรียน ยิ่งใหญ่


วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 :อบจ.กรุงเก่า ส่งเสริมเปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมริมสายน้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน


วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 :แห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอเสนา ยิ่งใหญ่ตระการตาเรือกว่า 200 ลำล่องแม่น้ำน้อย


วันที่ 30 มิถุนายน 2561 :"ฝ้ายทอใจ" ครั้งที่ 11 สร้างการเข้าถึง เข้าใจ ใช้เป็น ภายใต้แนวคิด “ผ้าขาวม้าสารพัดคิด”


วันที่ 18 มิถุนายน 2561 :กรุงเก่าเตรียมจัดเทศกาลหุ่นอยุธยานานาชาติ


วันที่ 13 มีนาคม 2561 :หยุดไม่อยู่!!!กระแสออเจ้า ต่างชาติแต่งชุดไทย คุณนายผู้ว่านำทัพตามรอยบุพเพสันนิวาส


วันที่ 12 มีนาคม 2561 : ลานวัฒนธรรม ราชมงคลสุวรรณภูมิ วาสุกรี(ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา)


วันที่ 30 มกราคม 2561 :งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “สอนศิลป์ถิ่นมรดกโลก”


วันที่ 12 มกราคม 2561 :"ระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชนะศึกยุทธหัตถี"


วันที่ 12 มกราคม 2561 :กรุงเก่าจัดพิธีไหว้แม่ย่านางเรือตามวิถีชีวิตสายน้ำ


วันที่ 26 สิงหาคม 2559 :สีสัน..นันทนาการอาเซียน


วันที่ 26 สิงหาคม 2559 :โครงการชุมชนมีดอรัญญิก ไปรษณีย์เพิ่มสุข