วิ่งปันรักษ์ให้โลก โมเดลการวิ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีมนักวิ่งกว่า 2,500 คนในการแข่งขันวิ่ง วิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม (Run For Nature 2018) “ปันรักษ์ให้โลก” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลดการใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 17 มิถุนายน 2561

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมวิ่งปันรักษ์ให้โลก เปิดต้นแบบการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดขยะในการวิ่ง เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ที่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งในรายการ วิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม (Run For Nature 2018) “ปันรักษ์ให้โลก” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมการออกกำลังกาย และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยมีนายรัฐฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีฯ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการพร้อมประชาชนที่ลงทะเบียนกว่า 2,500 คนเข้าร่วมวิ่ง  ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขัน จะนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และนำไปมอบให้กับกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับแก้ไขปัญหาขยะ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเห็นชอบให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ จึงได้นำแนวคิดนี้เข้ามาสอดแทรกเข้ากับการวิ่ง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ โดยได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม (Run For Nature 2018) “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ควบคู่ไปกับการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มลดการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เช่น การไม่ใช้ถุงพลาสติกห่อเสื้อที่แจกนักกีฬา การแจกแก้วน้ำทำด้วยยางซิลิโคน สามารถพับได้ ให้นักวิ่งเก็บติดตัวไว้ใช้ใส่น้ำดื่มแทนแก้วพลาสติก และการแจกถุงใส่ขยะให้นักวิ่งได้ร่วมกันเก็บขยะข้างทางตลอดเส้นทางวิ่งทุกระยะ ทั้งระยะ 10 กิโลเมตร 4.5 กิโลเมตร และ 2 กิโลเมตร ทำให้นักวิ่งได้รับชมและสัมผัสความสวยงามของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่ปราศจากขยะมูลฝอย ซึ่งผลการจัดงานครั้งนี้ พบว่า สามารถลดปริมาณขยะได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ จะนำแนวทางการจัดแข่งขันในครั้งนี้ ไปปรับใช้กับการจัดแข่งขันการวิ่ง รวมถึง กีฬาชนิดอื่นๆ ในครั้งต่อไปอีกด้วย

  จากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีขยะพลาสติกประมาณปีละ 2 ล้านตัน มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นขยะถุงพลาสติก ปริมาณขยะในปี 2559 จำนวน 27 ล้านตันทำให้มีปริมาณขยะสูงถึง 3.2 ล้านตัน  นอกจากนี้แต่ละปีมีขยะพลาสติกกว่า 13 ล้านตันไหลลงสู่ทะเลส่งผลต่อระบบนิเวศน์ทางทะเลและสัตว์ทะเลกินเข้าไปทำให้ตาย  ดังนั้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะพลาสติกหาแนวทางการจัดการขยะพลาสติก กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดใช้ถุงพลาสติก โดยการ เลิก ใช้ถุงพลาสติกในสถานที่ราชการ มหาวิทยาลัย ตลาดสดที่มีความพร้อม ลด การใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ใช้นวัตกรรมใหม่ ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง คัดแยกและกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิดการรีไซเคิลใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า

 

 

ข่าวประกาศนิวส์ล่าสุด

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 :นักวิ่งกว่า 3,400 คนร่วมวิ่งการกุศล วิ่ง ชม วัง บางปะอิน 2018


วันที่ 17 มิถุนายน 2561 :วิ่งปันรักษ์ให้โลก โมเดลการวิ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


วันที่ 14 มิถุนายน 2561 :เริ่มแล้ว!!ฟุตบอลโลก 2018


วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 :วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018


วันที่ 16 มีนาคม 2561 :ระเบิดศึกนายขนมต้ม MONO29 TOPKING


วันที่ 9 มกราคม 2561 :มินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระเทพฯ


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 :กรุงเก่า เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียรติ


วันที่ 17 ธันวาคม 2559 :นายก อบจ.กรุงเก่าเปิดงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 :พ่อเมืองกรุงเก่าต้อนรับคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ภาค 2 กรุงเก่าเกมส์อย่างอบอุ่น


วันที่ 26 กันยายน 2559 :ศึกมวยโลกสะท้านกรุงเก่า


วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 :ผู้ว่ากรุงเก่าแถลงข่าว อาชีวะกรุงเก่าเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 13


วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 :ผู้การกรุงเก่าเปิดการชกมวยการกุศลกลางตลาดแกรนด์