พ่อเมืองกรุงเก่าปักหุ่นไล่กาถือกฤษ์วันพืชมงคลหว่านข้าวนาสามเรือน

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานพุทธาภิเษก และหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเนื่องในวันพืชมงคลของตำบลสามเรือน และปักหุ่นไล่กา ภูมิปัญญาชาวบ้าน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

พ่อเมืองกรุงเก่าปักหุ่นไล่กาถือกฤษ์วันพืชมงคลหว่านข้าวนาสามเรือน เมื่อเวลา 07.29 น.วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านเทโพ เกษตรพอเพียง  หมู่ 5 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานพุทธาภิเษก และหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเนื่องในวันพืชมงคลของตำบลสามเรือน โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน  นายศุภฤกษ์ กลั่นกล้า นายก อบต.สามเรือน นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ  เกษตรจังหวัดฯ ผู้บริหาร และสมาชิกอบต.สามเรือน ชาวบ้านและชาวนา จำนวนมากเข้าร่วมงานและให้การต้อนรับ

ภายในงานจัดกิจกรรมตักบาตร ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ทำพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเป็นสิริมงคลแจกจ่ายให้กับชาวนาและผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้หาบเมล็ดพันธุ์ข้าวเดินลงแปลงนาข้าวโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและพระสงฆ์นำชาวบ้านเริ่มหว่านข้าวเป็นปฐมฤกษ์และกล่าวว่าอยุธยาได้ทำนาแบบเหลื่อมเวลาเปิดน้ำเข้านาก่อน 2 เดือนเพื่อหมักตอซังและปล่อยพันธุ์ปลา  ให้เจริญเติบโต เป็นอาชีพเสริมตามโบราณว่าไว้ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว คาดว่าข้าวจะเจริญเติบโตเก็บเกี่ยวได้มากกว่า 1 เกวียน

  นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน กล่าวว่า ในวันพืชมงคล ชาวตำบลสามเรือน สืบทอดบรรพบุรุษ หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเป็นสิริมงคล เชื่อว่าข้าวจะออกผลดี  ปราบศรัตรูข้าวและยังอนุรักษ์การทำหุ่นไล่กาปักบนแปลงนาข้าว ไม่ให้นก หนูมารบกวน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็น เพราะหันไปใช้สารเคมีกำจัดศรัตรูพืช ตำบลสามเรือนเป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง มีเห็ดตับเต่าเป็นทรัพยากรสำคัญสร้างรายได้ให้กับชุมชน จัดงานมาแล้ว 7 ครั้ง พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชมวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมเรียนรู้การเพาะเห็ดตับเต่า ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย

 

ข่าวประกาศนิวส์ล่าสุด

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 :พัฒนาชุมชนกรุงเก่าจัดสินค้า Road Show OTOP สู่ภูมิภาค


วันที่ 30 มิถุนายน 2561 :เทศบาลปราสาททองจับมือแคนนอนกำจัดผักตบชวา


วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 :50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตรอยุธยา ลดต้นทุนการผลิต


วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 :พ่อเมืองกรุงเก่าปักหุ่นไล่กาถือกฤษ์วันพืชมงคลหว่านข้าวนาสามเรือน


วันที่ 18 มกราคม 2561 :คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ประจำปี 2561


วันที่ 5 ตุลาคม 2560 :ชาวนาอยุธยา ทึ่งนวัตกรรมสารอินทรีย์ทุนต่ำกำไรสูง


วันที่ 23 กันยายน 2560 :กรมชลผลักดันน้ำเข้าทุ่งเจ้าเจ็ด


วันที่ 15 กันยายน 2560 :กรุงเก่าเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านแพรก ชูท่องเที่ยวเชิงเกษตร


วันที่ 2 กันยายน 2560 :ธอส.สนับสนุนชุมชนสามเรือนพัฒนาสายน้ำคลองโพยั่งยืน


วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 :ผู้ว่ากรุงเก่าบวงสรวงบูรพกษัตริย์พัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา


วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 :ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จังหวัดจันทบุรี