วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018

การวิ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รายได้มอบให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และ กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงบนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018  วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าทางกรมฯร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา - กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา United NationsEnvironment Programme(UN Environment) และ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมวิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย พร้อมไปกับการจัดกระบวนการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดการเกิดขยะ ตามประเด็นการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2561 “Beat Plastic Pollution - If you can’t reuse it, refuse it” ในวันที่ 17 มิ.ย..61 ณ บริเวณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ซึ่งเป็นบริเวณโบราณสถานที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สวยงาม และมีความปลอดภัยตลอดเส้นทางวิ่ง โดยมีเป้าหมายในการสร้างโมเดลของกระบวนการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเชิญชวนให้ทุกกิจกรรมเกิดความตระหนักและมีกระบวนการดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และ กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงบนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป

                   การวิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018 แบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ 10 กิโลเมตร (Mini Marathon)ระยะ 4.5 กิโลเมตร (Fun Run) และ ระยะ 2 กิโลเมตร(Plogging) โดยนักวิ่งทุกท่านจะได้รับเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย และในการวิ่งทุกระยะจะได้ชมและสัมผัสความสวยงามของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและมรดกทางวัฒนธรรมที่และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม อีกทั้งความแตกต่างของการวิ่งปันรักษ์ให้โลกกับการวิ่งรายการอื่น ๆ คือ รายการนี้จะเป็นการวิ่งแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จะแจกแก้วน้ำซิลิโคนพับได้ให้กับนักวิ่งทุกท่าน เพื่อใช้เติมน้ำตลอดการวิ่ง และสามารถนำติดตัวไปใช้ในงานวิ่งอื่น ๆ ได้อีก ซึ่งจะเป็นการรณรงค์ในการลดใช้แก้วพลาสติกตามประเด็นการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก
ปี 2561 รวมทั้งจะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และความสนุกสนานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
และมีการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในงานในรูปแบบ“สนามหลวงโมเดล” ด้วย

นอกจากนี้ ในการวิ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดให้เป็นการวิ่งซึ่งเป็นเทรนด์ออกกำลังกายด้วยการวิ่งสุดฮิตจากสวีเดน ที่เรียกว่า Plogging” ที่กำลังกระจายไปยังเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก เป็นคำผสมของภาษาอังกฤษและภาษาสวีเดน ที่มาจากคำว่า Jogging และ Plockaupp
ที่หมายความว่า pick up
ซึ่งเป็นการวิ่งที่ผสมการเดินเก็บขยะไปด้วยในตัว แล้วสิ่งที่เราจะเก็บขึ้นมาระหว่างการจ็อกกิ้งก็คือ “ขยะ” ที่อยู่ตามถนนหรือทางที่เราวิ่งผ่านนั่นเอง ซึ่งในครั้งนี้ นอกจากจะได้ชมความสวยงามของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่เราวิ่งผ่านแล้ว ยังทำให้เกิดความสนุกสนานและทำให้ถนนหนทางหรือสถานที่ที่เราวิ่งผ่านสะอาดอีกด้วยซึ่งขยะที่เก็บได้ก็จะนำมาคำนวณเป็นสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป

กำหนดการ (Schedule)
การรับเสื้อ (Runner T-Shirt Receiving)
1. วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 ระหว่าง 10:00-15:00 น. ณ ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(On 11-15 June 2018 during 10:00-15:00 น. 2nd Floor Department of Environmental Quality Promotion)
2. วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ระหว่าง 14:00-17:00 น. ณ ชั้น 1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา
(On 16 June 2018 during 14:00-17:00 น. 1st Floor Tourism Authority of Thailand Ayuttaya Province)

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 (Sunday 17 June 2018)
04:00 – 04:45 น. ลงทะเบียนผู้สมัครรับอุปกรณ์การแข่งขัน และ รับฝากของ
(Register and get race kit and deposit your belonging)
**กรุณานำเอกสารยืนยันการชำระเงินและบัตรประชาชน มารับเบอร์ประจำตัวนักกีฬา เสื้อและของที่ระลึก**
**Please declare payment slip and ID card or passport to get bib with runner’s number and race kit**

05:00 น. เริ่มพิธีเปิดการแข่งขัน (Opening Ceremony)
05:30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 10 กิโลเมตร (Start of 10 km.)
06:00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 4.5 กิโลเมตร (Start of 4.5 km.)
06:30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 2 กม. กิโลเมตร (Start of 2 km.)
07:30 – 11:00 น. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน (Rewards Ceremony)

 

                   สำหรับทุกท่านที่สนใจจะเข้าร่วมการวิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018 สามารถสมัครและชำระเงินตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2561และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-298-5636 และ 063-267-5777 หรือ Facebook : Go Grow Green

 

ข่าวประกาศนิวส์ล่าสุด

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 :นักวิ่งกว่า 3,400 คนร่วมวิ่งการกุศล วิ่ง ชม วัง บางปะอิน 2018


วันที่ 17 มิถุนายน 2561 :วิ่งปันรักษ์ให้โลก โมเดลการวิ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


วันที่ 14 มิถุนายน 2561 :เริ่มแล้ว!!ฟุตบอลโลก 2018


วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 :วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018


วันที่ 16 มีนาคม 2561 :ระเบิดศึกนายขนมต้ม MONO29 TOPKING


วันที่ 9 มกราคม 2561 :มินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระเทพฯ


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 :กรุงเก่า เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียรติ


วันที่ 17 ธันวาคม 2559 :นายก อบจ.กรุงเก่าเปิดงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 :พ่อเมืองกรุงเก่าต้อนรับคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ภาค 2 กรุงเก่าเกมส์อย่างอบอุ่น


วันที่ 26 กันยายน 2559 :ศึกมวยโลกสะท้านกรุงเก่า


วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 :ผู้ว่ากรุงเก่าแถลงข่าว อาชีวะกรุงเก่าเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 13


วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 :ผู้การกรุงเก่าเปิดการชกมวยการกุศลกลางตลาดแกรนด์