สมเด็จพระสังฆราชเสด็จฯวางศิลาฤกษ์หอนาฬิกา หอระฆัง และหอกลอง ณ วัดโพธิ์ทอง

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่ก่อนพระทรงมีพระชาติภูมิเป็นชาวตำบลพ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนิวาสสถานอันเป็นที่ประสูติอยู่ใกล้วัดโพธิ์ทองแห่งนี้

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จฯ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์หอนาฬิกา หอระฆัง และหอกลอง ณ วัดโพธิ์ทอง เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 พ.ค.2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จฯ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์หอนาฬิกา หอระฆัง และหอ กลอง

ถวายเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงฯ พระครูอุดม นครกิจ เจ้าคณะตำบลนครหลวง เจ้าอาวาสวัดบางระกำ และรักษาการวัดโพธิ์ทอง  ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.สมบัติ ชูชัยยะ ผบก.ประจำ ตม.ถวายการต้อนรับ

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่ก่อนพระทรงมีพระชาติภูมิเป็นชาวตำบลพ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนิวาสสถานอันเป็นที่ประสูติอยู่ใกล้วัดโพธิ์ทองแห่งนี้ ซึ่งได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2521 ทั้งนี้ เนื่องจากวัดโพธิ์ทองเป็นวัดที่อยู่ใกล้นิวาสสถานเดิม และเคยทรงพระอักษรเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ เมื่อทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พัฒนาและบูรณะวัดให้งดงามขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีพระดำริให้สร้างหอนาฬิกาด้วยพระประสงค์ให้เป็นกุศลสาธารณประโยชน์ แต่ปัจจุบันหอนาฬิกาที่สร้างมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถใช้ได้งานได้อย่างสมบูรณ์ คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจึงได้ร่วมกันก่อสร้างหอนาฬิกา หอระฆัง และหอกลองขึ้นใหม่บนพื้นที่ดินของวัด เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

 

ข่าวประกาศนิวส์ล่าสุด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 :วัดท่าการ้องเวียนเทียนรอบพระเจดีย์จำลองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ


วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 :พุทธศาสนิกชนแห่เวียนเทียนวัดใหญ่ชัยมงคล


วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 :ชาวอยุธยาร่วมทำดีด้วยหัวใจปลูกต้นรวงผึ้ง ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 :วัดท่าการ้องร่วมกับสำนักงานพุทธกรุงเก่านำหลักธรรมสร้างเยาวชนและครอบครัวเข้มแข็ง


วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 :ชาวอยุธยาพร้อมใจเททองหล่อพระสมัยกรุงศรีอยุธยา อายุ 666 ปี


วันที่ 21 มิถุนายน 2561 :หลวงพ่อเฉลิมปลุกเสกเหรียญย้อนยุค หลวงพ่อกลั่น รุ่น นะเศรษฐี


วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 :คนแห่เวียนเทียนแน่นวัดท่าการ้อง


วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 :ประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์ชัยมงคล


วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 :ดารากวนข้าวทิพย์วัดป้อมรามัญ


วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 :ยกฉัตร 7 ชั้นเหนือพระประธานวัดพรานนก(สมเด็จพระเจ้าตากสิน)


วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 :ศาลฎีกายกฟ้องวัดพนัญเชิงไม่มีอำนาจรื้อฮวงซุ้ยในสุสาน


วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 :สมเด็จพระสังฆราชเสด็จฯวางศิลาฤกษ์หอนาฬิกา หอระฆัง และหอกลอง ณ วัดโพธิ์ทอง