คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ประจำปี 2561

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกจังหวัดจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ปีละ4 ครั้งเพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรและได้รับความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตทางเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน

วันที่ 18 มกราคม 2561

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ประจำปี 2561 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2561 ดร. สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่1ประจำปี 2561 ที่ โดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน นายวันชัย จุฑานพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลปราสาททอง นายประมวล มีแป้น ประมงจังหวัดฯ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ที่ ด้านหน้าเทศบาลตำบลปราสาททอง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

นาย วรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เนื่องด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกจังหวัดจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ปีละ4 ครั้งเพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรและได้รับความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตทางเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ครั้งที่1ของปีงบประมาณ 2561 ภายในงานมีการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จำนวน 12 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน  บัญชี สหกรณ์ กฎหมาย หม่อนไหม บริหารศัตรูพืช สาธารณสุข  และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ OTOP ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางเกษตรไม่น้อยกว่า 300ราย

 

ข่าวประกาศนิวส์ล่าสุด

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 :พัฒนาชุมชนกรุงเก่าจัดสินค้า Road Show OTOP สู่ภูมิภาค


วันที่ 30 มิถุนายน 2561 :เทศบาลปราสาททองจับมือแคนนอนกำจัดผักตบชวา


วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 :50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตรอยุธยา ลดต้นทุนการผลิต


วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 :พ่อเมืองกรุงเก่าปักหุ่นไล่กาถือกฤษ์วันพืชมงคลหว่านข้าวนาสามเรือน


วันที่ 18 มกราคม 2561 :คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ประจำปี 2561


วันที่ 5 ตุลาคม 2560 :ชาวนาอยุธยา ทึ่งนวัตกรรมสารอินทรีย์ทุนต่ำกำไรสูง


วันที่ 23 กันยายน 2560 :กรมชลผลักดันน้ำเข้าทุ่งเจ้าเจ็ด


วันที่ 15 กันยายน 2560 :กรุงเก่าเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านแพรก ชูท่องเที่ยวเชิงเกษตร


วันที่ 2 กันยายน 2560 :ธอส.สนับสนุนชุมชนสามเรือนพัฒนาสายน้ำคลองโพยั่งยืน


วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 :ผู้ว่ากรุงเก่าบวงสรวงบูรพกษัตริย์พัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา


วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 :ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จังหวัดจันทบุรี